Fabrikken

SkudeStein har fabrikk og produserer stein i Skudenes. 
Personene bak SkudeStein har mer en 40 år erfaring med støttemurs løsninger.
Denne erfaringen bruker vi til å gi våre kunder de beste løsninger

Alle våre produkter blir produsert med høykvalitet råmaterialer.